Vad vi gör och vilka vi är

Miljö- och samhällsbyggnadskommittén

Trygghet

Webbkommittén

ser till att var och en i och kring föreningen nu och på sikt kan använda nätet så att det gynnar och säkrar verksamheten genom effektiv administration och samverkan. Sköter inte texter, medlemsmatrikel, fakturering eller bokföring men tillhandahåller verktygen.

Redaktionskommittén

planerar, skriver och fotar, redigerar och distribuerar självständigt föreningens tidskrift på nätet och fyra gånger om året i tryck. Hit hör layout och läsarkontakt men inte webbutveckling eller föreningens närvaro i sociala medier. Tidningen finansieras av annonser genom en säljare, inte genom medlemsavgifter eller bidrag. Föreningens ordförande är ansvarig utgivare. Kan du Indesign? Erfarenhet som säljare? Hör av dig.

Aktivitetskommittén

samordnar den årliga, traditionella julgransplundringen i samarbete med vår vänförening Snättringe Fastighetsägareförening.

Inköp

Marknadsföring

Styrelse:

 

Roll:

Namn:

Adress:

Telefon:

Ordförande Göran Lande Lindängsvägen 3 070-526 26 18
Vice ordförande/Ekonomiansvarig Eira Wirén Fullerstavägen 35 0760-241 265
Sekreterare Jennifer Sewerin Stambanevägen 37 072-544 64 04
Ledamot Åsa Toll Rosstigen 5 070 168 22 67
Ledamot Leif Johansson Ringvägen 41 070-781 46 23
Ledamot Johnny Claesson Fullerstavägen 34 070-557 70 06
Ledamot Anders Norrback Bornholm Norrängsvägen 2 070-862 41 90
Suppleant 1 Björn Lycking Fullerstavägen 31 070-781 46 23
Suppleant 2 Anders Lodin Lindängsvägen 6 070-972 12 42
Suppleant 3 Vakant
Revisor, (tillhör ej styrelsen) Katja Epple Pålsson Ringvägen 50 08-711 63 79

 

Bygg och tryggkommittén:

Roll:

Göran Lande
Åsa Toll Sammankallande
Leif Johansson
Johnny Claesson
Björn Lycking

 

 

Redaktionskommittén:

Roll:

Göran Lande Ansvarig utgivare
Eira Wirén Sammankallande
S.A.M. Reklam, Sture Moberg Ej styrelsemedlem

 

 

 

Kommittén för it:

Åsa Toll

Anders Lodin

Anders Norrback Bornholm

 

 

Aktivitetskommittén:

Roll:

Jennifer Sewerin

 

Marknadsföringskommittén:

Roll:

Leif Johansson

 

Valberedning:

Ordförande utser valberedning