Om FFF

FFF är en helt ideell förening som arbetar partiopolitiskt för boende i Fullersta. Vi följer med i vad som händer i vårt område och agerar för föreningens gemensamma intressen och önskemål. Våra kommittéer utför arbetet inom respektive område under ledning av styrelsen.

Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor.

Vi tror på att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra vårt område tryggare genom att sprida medlemsinformation, ekonomiskt stödja grannsamverkanbilen och aktivt arbeta förebyggande.

Eftersom föreningen har en lång levande kulturhistoria sedan 1919 så tar vi även kontinuerligt upp och belyser hur Fullersta växt fram historiskt till nutid. Redan från start var vi även en ekonomisk inköpsförening. Vi har behållit en del av den traditionen genom att förhanda till oss medlemspriser.

Vi är helt frikopplade från kommunen och får inga bidrag från andra än medlemmar. Med annonser finansieras medlemtidningens tryck och distribution. Texter och produktion görs ideellt.

Med mejlutskick kan vi enkelt kommunicera med medlemmarna.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

 

Medlem.
Du som redan är medlem får ditt medlemskort och samtidigt ett OCR-nummer för betalning till bg 218-0313.
Fakturanummer och OCR-nummer är ditt nummer som du ska uppge när du betalar för då behandlas allt automatiskt och din betalning kommer direkt in i vårt system. Vi uppskattar din hjälp!

För några år sedan valde vi att inte trycka inbetalningskort av kostnadsskäl utan bara skicka en faktura. Om ni behöver ett inbetalningskort kan det hämtas på en valfri bank och fyllas i manuellt.

 

Namn:  Länk:
Huddinge kommun http://www.huddinge.se/
Huddinge Hembygdsförening http://www.hhbf.se/
Energirådgivningen http://www.energiradgivningen.se/
Resa i svunnen tid – Gamla Göta Landsväg http://home.swipnet.se/gotalandsvag/
Naturskyddsföreningen iStockholms län http://www.stockholm.snf.se/
Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap http://www.hu-bo-tradgard.org
Odla nu http://www.odla.nu/
Dammar, pumpar och växter http://www.aquainterior.se
Snättringe Fastighetsägareförening http://www.snattringe.com/
Evenemangskalender http://www.huddinge.se/sv/Uppleva-och-gora/
Huddinge huvudbibliotek http://www.huvudbiblioteket.huddinge.se/
Huddinge AIS Friidrott http://www.huddinge-friidrott.org/
Huddinge Naturguide http://www.natur.huddinge.se/
Polisen Huddinge på Facebook http://www.facebook.com/Polisen.Huddinge