Vi kommer att hålla ett antal kurser under hösten 2018.

Kurs i krisberedskap:

25 september 2018

16 oktober 2018

FFF ordnar kurser i krisberedskap i samarbete med Huddinge kommun.

Dessa följer rekommendationer från MSB – Myndigheten för samhällsskydd.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat en informationskampanj tillsammans med bland andra kommunerna. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Anledning till att aktiviteterna genomförs är det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Därför vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Kurs i självförsvar:

oktober november 2018