Senaste informationen.

 

 

Välkommen till Fullersta Fastighetsägareförening
FFF är en helt ideell förening som arbetar för de boende i Fullerstas upptagningsområde.
Ändamålet med Fullersta Fastighetsägareförening är ”att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare och att verka för trivsel och trevnad i området. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden.”

  • Facebook
    15 Followers